نویسنده = اسدپور، حسن
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تطبیقی دومدل تصمیم گیری قطعی و فازی و کاربرد آن در اولویت گذاری ترکیب تولید زراعی

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 833-846

فاطمه یوسف پور؛ حسن اسدپور؛ یاسر فیض آبادی