نویسنده = رشید قلم، معصومه
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های اصلی دام و طیور

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-8

جواد حسین زاد؛ معصومه رشیدقلم