نویسنده = تقی پور، میلاد
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی پیامدهای عضویت در تعاونی‌های آب‌بران (مورد مطالعه: دشت لیشتر در شهرستان گچساران)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 121-130

میلاد تقی پور؛ عنایت عباسی؛ محمد چیذری