نویسنده = بخشوده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار رفاهی حذف مداخلۀ دولت از بازار ذرت ایران

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 177-184

آذر شیخ زین الدین؛ محمد بخشوده