نویسنده = اسحاقی، سید رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز مروجان کشاورزی از دیدگاه پرسنل ترویج کشاورزی استان اردبیل

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 473-482

روح اله رضایی؛ سید علیرضا قدیمی؛ سید رضا اسحاقی؛ الهام ودادی