نویسنده = احمدی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل کاربست مولفه‌های سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد‌کشاورزی استان خراسان رضوی

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 63-76

سمیه مصطفوی؛ مهناز محمد زاده؛ فاطمه احمدی؛ حسین روحانی