نویسنده = احمدی، سروه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کشاورزان استان کردستان از سیستم‌های آبیاری بارانی

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 615-625

سعید فعلی؛ سروه احمدی؛ سید جمال فرج الله حسینی