نویسنده = رضایی، ایوب
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر پذیرش عملیات مکانیکی حفاظت خاک در اراضی دیم شهرستان ایذه

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 513-524

داود مومنی چلکی؛ باب اله حیاتی؛ قادر دشتی؛ ایوب رضایی