نویسنده = حسینی، آذر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حاشیة بازاریابی شیر پاستوریزه در ایران

2-40، شماره 3، آذر 1388

سید صفدر حسینی؛ آذر حسینی؛ ژیلا دانشور