کاربرد روش انتخاب دوگانه تک‌بعدی در برآورد ارزش تفرجی مواهب زیست‌محیطی در مناطق بیابانی؛ مطالعة موردی چشمة غربال¬بیز یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه اردکان

چکیده

از آنجا که تفرجگاه‌ها بخشی از درآمد­های کشور را به خود اختصاص می­دهند، توجه به ارزش­‌گذاری آن‌ها حائز اهمیت است. چشمه­های مناطق بیابانی کشور از منحصربه‌فردترین چشم­اندازهای طبیعی به شمار می­روند. عمدة مطالعات انجام‌گرفته در کشور به بررسی ارزش تفرجی با استفاده از رهیافت دوگانة دو‌بعدی پرداخته‌اند، اما در این مطالعه از روش دوگانة تک‌بعدی به دلیل شباهت‌داشتن به شرایط واقعی بازار استفاده شده‌است. این مطالعه به تعیین ارزش‌تفرجی چشمة غربال­بیز و اندازه­گیری میزان تمایل به پرداخت بازدید­کنندگان با بهره‌گیری از روش ارزش­گذاری مشروط و رهیافت گزینش دوگانة تک­بعدی در سال 1389 می­پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تمایل به پرداخت افراد 4876 ریال است؛ همچنین ارزش تفرجی هر خانوار و در نهایت کل ارزش تفریحی این مکان به ترتیب 11702 ریال و 22/1 میلیارد ریال است؛ از این رو بر مبنای سیاست­های توسعة پایدار و همچنین به منظور توسعة فعالیت­های گردشگری در منطقه لازم است تا حداقل به اندازة 22/1 میلیارد ریال در سال سرمایه‌گذاری به منظور توسعة توریسم در منطقه صورت گیرد.
 

کلیدواژه‌ها