کلیدواژه‌ها = "جابجایی سکونتگاهی"
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ادراک روستاییان از پیامدهای جابه‌جایی سکونتگاهی: مطالعه‌ای قوم‌نگارانه در روستای سرخه‌گاو، شهرستان هریس

دوره 49، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 527-544

10.22059/ijaedr.2018.256682.668597

ایرج قاسمی؛ محمد علی محمدی قره قانی؛ رسول لوایی آدریانی؛ سید علیرضا نوربخش جعفری؛ احسان اسدآبادی؛ بنفشه پیراسته