نویسنده = محمدعلی اسماعیلی موخر فردویی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی راندمان مالی کشاورزان با تکیه بر تعیین ارزش اقتصادی آب

دوره 47، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-150

10.22059/ijaedr.2016.58839

محمدعلی اسماعیلی موخر فردویی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر