نویسنده = رجبیان غریب، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رابطۀ بین خلاقیت و قصد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران)

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 83-93

حجت شکیبا؛ فاطمه رجبیان غریب؛ یوسف حجازی