نویسنده = رضوانفر، احمد
تعداد مقالات: 1
1. اعتبارسنجی مؤلفه‌های توسعه منابع انسانی: مطالعه اعضای هیئت علمی دانشکده‌های کشاورزی

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 629-644

مرتضی اکبری؛ سید محمود حسینی؛ سید یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر