نویسنده = رجبیان، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مهارتهای شخصیتی کارآفرینانۀ جوانان روستایی شهرستان گنبدکاووس

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 523-532

سارا مخت؛ مریم مورج؛ فاطمه سورانی؛ فاطمه رجبیان