نویسنده = رضوی، سید مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات کارآفرینانه دانشجویان پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 357-366

نگین فلاح حقیقی؛ احمد رضوانفر؛ خلیل کلانتری؛ سید مصطفی رضوی