نویسنده = تاجر، مریم السادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 523-530

مریم السادات تاجر؛ غلامرضا پزشکی راد؛ کورش رضایی مقدم