نویسنده = رضاپور، ثار الله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر در رشد بهره‌وری استان‌های عمده تولیدکننده برنج در ایران

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 467-479

ثار الله رضاپور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ سید مجتبی مجاوریان