نویسنده = رضایی، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ظرفیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 455-465

اعظم رضایی؛ امیرحسین چیذری؛ سید ابوالقاسم مرتضوی