نویسنده = دور اندیش، آرش
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو ایران

2-41، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 147-157

سید صفدر حسینی؛ افسانه نیکوکار؛ آرش دور اندیش