نویسنده = حسینی، سیدصفدر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی یکپارچگی مکانی و آزمون قیمت های واحد در بازار ماهیان استخوانی شمال مطالعۀ موردی: استان های مازندران و گیلان

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 357-368

حامد رفیعی؛ سعید یزدانی؛ سیدصفدر حسینی؛ امیرحسین چیذری؛ حسن صالحی


3. ارزیابی سیاست حمایتی گندم در ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

سیدصفدر حسینی؛ محمد ترشیزی