شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های بازار صادراتی محصولات منتخب صنایع غذایی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

در راستای تنوع بخشی به بازارهای صادراتی، کاهش خام فروشی محصولات کشاورزی و افزایش ارزآوری صادرات بخش کشاورزی، توجه به صادرات محصولات تبدیلی و تکمیلی کشاورزی حائز اهمیت خواهد بود. ایران جزء 10 صادرکننده برتر رب گوجه فرنگی و ماست در جهان بوده؛ همچنین صادرات خامه تغلیظ شده و تغلیظ نشده ایران نیز در سال‌ 2018 به ترتیب با رشد 300 و 120 درصدی نسبت به سال 2010، به رتبه صادراتی 23 و 40 در جهان ارتقاء یافته است و از این رو این محصولات جایگاه مناسبی در صنایع غذایی ایران دارند. این در حالی است که بویژه در سال‌های اخیر چالش‌ها متعددی پیش روی صادرکنندگان قرار داشته است. در این مطالعه ضمن بررسی مطالعات گذشته، از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی با صادرکنندگان، اهم چالش‌های صادراتی محصولات منتخب صنایع غذایی تعیین و از رهیافت AHP این موانع صادراتی اولویت‌بندی گردید. مهمترین چالش‌های نتیجه‌گیری شده به ترتیب تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه از سوی سیاست‌گذار، تحریم‌ها و چالش‌های انتقال ارز و ممنوعیت صادرات توسط سیاست‌گزار جهت کنترل بازارهای داخلی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات