تعداد مقالات: 734
2. ارزیابی عملکرد زیربخش‌های کشاورزی از نظر بهره‌وری سرمایه

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

حبیب اله سلامی؛ زهره شعبانی؛ سیدکاظم صدر


5. ارزیابی سیاست حمایتی گندم در ایران

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

سیدصفدر حسینی؛ محمد ترشیزی


10. منابع رشد تولید در بخش کشاورزی ایران: تحلیلی در چارچوب جداول داده- ستانده

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 1-17

وحیده انصاری؛ حبیب الله سلامی؛ ایرج صالح


11. ارزش‌گذاری تفریحی آب‎های زیرزمینی دشت یزد-اردکان

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 153-162

احمد فتاحی؛ سعید یزدانی؛ سید صفدر حسینی؛ سید کاظم صدر


12. ارزیابی سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تخم مرغ در ایران

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 301-311

سمانه ایروانی؛ سید صفدر حسینی؛ مریم آهو قلندری


13. مدیریت ریسک قیمتی واردات دانه روغنی سویا به وسیله بازار آتی‌ها

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 479-492

مهدی پندار؛ عباس شاکری؛ حبیب الله سلامی


14. تولید ناخالص زیست محیطی و درجه باز بودن تجاری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-10

عبدالکریم اسماعیلی؛ فرناز پور زند


16. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تسطیح لیزری در استان فارس

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 321-328

زینب شکوهی؛ محمد بخشوده


17. تعیین کننده های تمایل به خرید مجدد بیمه محصولات کشاورزی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 523-530

غلامحسین زمانی؛ مسعود یزدان پناه


18. بررسی اثر تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی با تأکید بر نقش به‌کارگیری راهبردهای تطبیق در این بخش

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-16

سید صفدر حسینی؛ محمدرضا نظری؛ شهاب عراقی نژاد


19. بررسی بازدهی نسبت به مقیاس در مزارع تولید‌کنندة جو دیم در ایران

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 191-199

سعید یزدانی؛ عذرا زاهدپور یگانه


20. تعیین دامنۀ وابستگی فضایی ریسک سیستماتیک عملکرد گندم دیم در ایران: کاربرد الگوهای خودرگرسیون فضایی

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 343-356

مرتضی تهامی پور زرندی؛ حبیب الله سلامی؛ سعید یزدانی؛ امیرحسین چیذری


21. اثر حمایت از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 533-544

سیدصفدر حسینی؛ محمدرضا پاکروان؛ میلاد اتقایی


22. ارزیابی سیاست های طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید کشاورزی در ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-22

وحیده انصاری؛ حبیب الله سلامی


25. صفحات آغازین

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-4