نویسنده = صادق خلیلیان
تعداد مقالات: 3
1. خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم‌انداز 1404 در ایران (درآمدی بر نقش سیاست خرید تضمینی)

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 635-649

10.22059/ijaedr.2018.254163.668578

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


2. تخمین هزینه سایه‌ای شوری آب زیرزمینی مورد استفاده در تولید گندم آبی

دوره 49، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 215-224

10.22059/ijaedr.2018.241564.668486

ندا خادمی شیراز؛ حامد نجفی علمدارلو؛ صادق خلیلیان


3. بررسی آثار حذف سیاست‌های حمایتی دولت در بازار گندم ایران؛ رویکرد تعادل بازار

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 241-256

10.22059/ijaedr.2017.62743

سید حبیب الله موسوی؛ ایمان فیضی؛ صادق خلیلیان