نویسنده = همایون فرهادیان
تعداد مقالات: 11
1. بکارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک

دوره 51، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 603-616

10.22059/ijaedr.2020.289893.668820

زهرا خوشنودی فر؛ عنایت عباسی؛ همایون فرهادیان؛ حسین صالحی ارجمند؛ عبدالمطلب رضایی


2. عوامل موثر بر قصد پذیرش فناوری انرژی های تجدیدپذیر در میان کشاورزان در شهرستان لارستان

دوره 50، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 347-365

10.22059/ijaedr.2019.263320.668637

مهناز قربان نژاد؛ شهلا چوبچیان؛ همایون فرهادیان


4. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت تجارت آب مجازی از دیدگاه کارشناسان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 657-679

10.22059/ijaedr.2018.65399

محسن احدیت؛ همایون فرهادیان؛ شهلا چوبچیان


5. تحلیل شبکة تعاملات کنشگران سازمانی نظام نوآوری پایدار صنعت لبنیات ایران

دوره 48، شماره 3، مهر 1396، صفحه 477-490

10.22059/ijaedr.2017.63967

زهرا فزونی اردکانی؛ همایون فرهادیان؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حبیب اله طباطباییان؛ حبیب اله رعنایی کرد شولی


6. بررسی رفتار اطلاع‌یابی انگورکاران استان زنجان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 165-178

10.22059/ijaedr.2017.62009

پریسا نجفلو؛ عنایت عباسی؛ همایون فرهادیان


7. تحلیل مؤلفه‌‌های سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان کشاورزی با تأکید بر کارآفرینی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 391-401

10.22059/ijaedr.2016.59711

فرهاد خسروانی؛ امیر نعیمی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ همایون فرهادیان؛ فضل اله عزیزپور فرد


8. بررسی میزان رضایتمندی کشاورزان از خدمات شرکت‌های مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی در استان مرکزی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 285-297

10.22059/ijaedr.2015.54894

عنایت عباسی؛ منصوره صرامی فروشانی؛ همایون فرهادیان؛ علیرضا نوروزی


11. بررسی عوامل موثر بر تنوع زراعی در استان مازندران با تأکید بر مؤلفه‌های ترویجی

دوره 43، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 263-270

10.22059/ijaedr.2012.30473

همایون فرهادیان؛ نیروپما جیمینی؛ عادله اسمعیلی دستجردی پور