نویسنده = سید مهدی میردامادی
تعداد مقالات: 4
1. بهره‌وری ترویج زنبورداری در حوضۀ آبی خزر: یک تحلیل علّی

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 493-502

10.22059/ijaedr.2015.55522

مسعود بیژنی؛ سید مهدی میردامادی؛ غلامحسین کرمی


2. بررسی رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی- اقتصادی، در طرح حبله‌رود (مطالعه موردی استان تهران)

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 557-564

سید مهدی میردامادی؛ مونا علیزاده فرد؛ پرناز علیمرادیان


3. تحلیل دیدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پیرامون وضعیت شاخص‌های ذهنی کشاورزی پایدار در سطح خانوار زارع

دوره 40، شماره 2، شهریور 1388

مرجان واحدی؛ سید محمود حسینی؛ سید جمال فرج اله حسینی؛ سید مهدی میردامادی


4. تحلیل تأثیر رهیافت مدرسه مزرعه کشاورز بر پذیرش مبارزه بیولوژیک از سوی شالیکاران شهرستان ساری

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

غلامرضا دین پناه؛ سید مهدی میردامادی؛ محمد چیذری؛ سید وحید علوی