نویسنده = بهادری قزلجه، مختار
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی نشانگرهای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشاورزی خانوادگی کوچک - مقیاس

دوره 49، شماره 1، بهار 1397، صفحه 165-177

مختار بهادری قزلجه؛ شاپور ظریفیان؛ حسین کوهستانی؛ خلیل کلانتری


2. تحلیل عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی خودگردان استان همدان بر اساس الگوی SWOT

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 163-174

شاپور ظریفیان؛ مختار بهادری قزلجه