نویسنده = خیراللهی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی توان سازگاری کشاورزان گندم کار در برابر ریزگردها (مورد مطالعه: شهرستان دهلران)

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 901-912

محبوبه خیراللهی؛ امیر حسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی