کلیدواژه‌ها = خشکسالی
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر دیدگاه زمانی کشاورزان بر رفتار مدیریت ریسک خشکسالی آنان در حوضه پایاب سد کرخه

دوره 51، شماره 1، بهار 1399، صفحه 133-148

10.22059/ijaedr.2019.284604.668783

مریم نیسی؛ مسعود بیژنی؛ عنایت عباسی؛ حسین محمودی


2. نیازهای آموزشی انجیرکاران در زمینه مدیریت ذخیره بهینه آب در شرایط خشکسالی، مورد مطالعه: شهرستان استهبان

دوره 48، شماره 2، تیر 1396، صفحه 311-321

قاسم حسینی؛ محمد رضا محبوبی؛ احمد عابدی سروستانی؛ مسلم جعفری


3. تحلیل وضعیت اقتصادی کشاورزان شرق حوضه رودخانه زاینده‌رود تحت شرایط خشکسالی

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 335-342

10.22059/ijaedr.2016.59712

اعظم رضایی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ غلامرضا پیکانی


4. پدیدارشناسی ادراک کشاورزان از خشکسالی (مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب)

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 439-456

10.22059/ijaedr.2015.55518

مصیب غلامی؛ امیرحسین علی بیگی؛ مسلم سواری


5. بررسی و تحلیل میزان به کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی توسط کشاورزان شهرستان طارم علیا

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-42

10.22059/ijaedr.2015.54477

فاطمه جعفری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ژیلا دانشور عامری