کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

دوره 50، شماره 1، بهار 1398، صفحه 147-160

10.22059/ijaedr.2019.130806.668068

نفیسه صلاحی مقدم؛ روح اله رضایی؛ حسین شعبانعلی فمی


3. بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده های کشاورزی غرب کشور

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 825-838

10.22059/ijaedr.2016.61330

رویا کرمی دارابخانی؛ یوسف حجازی؛ احمد رضوانفر


4. شناسایی عوامل زمینه ای ارتقای مدیریت دانش در دانشکده‌های کشاورزی

دوره 44، شماره 3، مهر 1392، صفحه 441-451

10.22059/ijaedr.2013.50231

ملیحه فلکی؛ حمید موحد محمدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ حسین رحمان سرشت