کلیدواژه‌ها = استان زنجان
بررسی رفتار اطلاع‌یابی انگورکاران استان زنجان و عوامل مؤثر بر آن

دوره 48، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 165-178

10.22059/ijaedr.2017.62009

پریسا نجفلو؛ عنایت عباسی؛ همایون فرهادیان


تحلیل پیامدهای اجرای طرح های آبخیزداری در مناطق روستایی استان زنجان (مطالعه موردی: روستای خمارک)

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 115-123

10.22059/ijaedr.2014.51584

روح اله رضائی؛ الهام ودادی؛ خدیجه مهردوست؛ لیلا صفا