نویسنده = نسرین اوحدی
تعداد مقالات: 4
4. کاربرد تحلیل پوششی داده ها برای تعیین کارایی پسته کاران شهرستان سیرجان

دوره 46، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-60

10.22059/ijaedr.2015.54479

نسرین اوحدی؛ احمد اکبری؛ جواد شهرکی