نویسنده = عبدالحمید پاپ زن
تعداد مقالات: 7
2. شناسایی مؤلفه‏ های توسعه خوشه کسب و کارهای فراوری محصولات باغی در استان کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 707-722

10.22059/ijaedr.2019.271394.668686

حسین حیدری؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علیرضا دربان آستانه


3. پیامدهای احداث سد شهداء بر روستای جوبکبود علیا

دوره 46، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 847-858

10.22059/ijaedr.2016.58037

حسین حیدری؛ عبدالحمید پاپ زن


6. تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مرغداری‌های صنعتی در شهرستان کرمانشاه

2-40، شماره 4، بهمن 1388

علی اصغر میرک زاده؛ مهدی کرمی دهکردی؛ عبدالحمید پاپ زن


7. دلایل و راهکارهای کاهش تمایل جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه به مهاجرت

دوره 40، شماره 1، خرداد 1388

امیرحسین علی بیگی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ محمد دره زرشکی