نویسنده = کورش رضایی مقدم
تعداد مقالات: 5
1. بررسی نگرش‌های پا‌یداری در بین کشاورزان پنبه‌کار استان اصفهان

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 423-431

10.22059/ijaedr.2012.24815

زهرا افشاری؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی مقدم؛ مسعود بیژنی


2. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس

41-2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 523-530

مریم السادات تاجر؛ غلامرضا پزشکی راد؛ کورش رضایی مقدم


3. عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستان سمیرم: مقایسه مدل‌ها

2-41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 379-391

نیر السادات طبائیان؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی مقدم


4. بررسی و تبیین فعالیت‌های پایداری در بین ذرت‌کاران استان خوزستان

2-40، شماره 4، بهمن 1388

ماندانا عنایتی؛ عبدالعظیم آجیلی؛ کورش رضایی مقدم