نویسنده = احدیت، محسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت تجارت آب مجازی از دیدگاه کارشناسان

دوره 48، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 657-679

محسن احدیت؛ همایون فرهادیان؛ شهلا چوبچیان