نویسنده = بهلولوند، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع آب (مطالعۀ موردی: بازار آب مجن)

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 761-773

عباس بهلولوند؛ سید کاظم صدر؛ سید ابوالقاسم هاشمی