نویسنده = حقیقی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تبیین سازوکار و راهبردهای مناسب برای دستیابی به کشاورزی پایدار

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 427-440

هادی ویسی؛ جعفر کامبوزیا؛ مجتبی زارع؛ مسعود حقیقی