نویسنده = الیاسی، سمیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل ساختاری و عملکرد تشکل های غیر دولتی زیست محیطی از دیدگاه اعضا: مورد مطالعه استان خوزستان

دوره 47، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 355-362

فاطمه مسعودی زاده؛ احمد رضوانفر؛ حمید موحدمحمدی؛ سمیه الیاسی