نویسنده = بخشایش، مطهره
تعداد مقالات: 1
1. برآورد تابع تقاضای حامل های انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 327-334

مطهره بخشایش؛ سعید یزدانی