نویسنده = انصاری، وحیده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی آثار متغیر‌های کلان اقتصادی و سیاست حمایتی بر رشد بخش کشاورزی در ایران

دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 587-605

حسین نوروزی؛ سید صفدر حسینی؛ وحیده انصاری


5. ارزیابی سیاست های طرف تقاضای اقتصاد بر رشد تولید کشاورزی در ایران

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-22

وحیده انصاری؛ حبیب الله سلامی