نویسنده = ترکاشوند، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش افزایش درآمد کشاورزان کارآفرین پورت‌فولیو در کاهش مهاجرت روستایی

دوره 43، شماره 3، مهر 1391، صفحه 353-362

جهانگیر بداللهی؛ زهرا ترکاشوند؛ نصرت اله رشیدی