نویسنده = پور زند، فرناز
تعداد مقالات: 1
1. تولید ناخالص زیست محیطی و درجه باز بودن تجاری

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 1-10

عبدالکریم اسماعیلی؛ فرناز پور زند