نویسنده = حسینی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. عوامل مؤثر بر دانش کشاورزان زعفران‌کار شهرستان تربت جام درباره اصول علمی و صحیح کشت زعفران

42-2، شماره 3، تیر 1391، صفحه 347-356

سعید فعلی؛ فاطمه حسینی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری