کلیدواژه‌ها = تولید
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل مشکلات آلبالوکاران در زمینة تولید، بازاریابی و دسترسی به خدمات ترویجی در شهرستان خمینی‌شهر

دوره 46، شماره 3، مهر 1394، صفحه 417-426

10.22059/ijaedr.2015.55516

رسول لوایی آدریانی؛ علی امیری؛ سعدی فتح الهی گلام بحری؛ خلیل کلانتری


2. تحلیل موانع و مشکلات تولیدکنندگان گل و گیاهان زینتی از دیدگاه گلکاران در شهرستان محلات

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 319-325

10.22059/ijaedr.2015.54898

علی امیری؛ رسول لوایی آدریانی؛ سعدی فتح الهی گلام بحری؛ خلیل کلانتری


3. نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی: (مطالعة موردی شهرستان خوی)

دوره 44، شماره 4، دی 1392، صفحه 657-664

10.22059/ijaedr.2013.50970

سید یوسف فتاحی؛ مسعود منصوری؛ حسن خداویسی