کلیدواژه‌ها = زنجیره ارزش
تحلیل اثر استراتژی‌های رقابتی بازاریابی کشاورزی بر توسعه زنجیره ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22059/ijaedr.2022.340629.669137

ناصر سیف اللهی


تحلیل عملکرد زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان

دوره 53، شماره 2، تیر 1401، صفحه 481-495

10.22059/ijaedr.2022.331830.669089

جیران چام چام؛ علی اصغر میرک‌زاده؛ فرحناز رستمی؛ حجت ایزدخواستی