کلیدواژه‌ها = استان کرمانشاه
چالش‌ها و تنگناهای توسعة پرورش قارچ خوراکی (مطالعة موردی: استان کرمانشاه)

دوره 45، شماره 3، مهر 1393، صفحه 467-482

10.22059/ijaedr.2014.53164

فرحناز رستمی؛ محمد ادریس اله ویسی؛ بیان ریحانی فر


نگرش کشاورزان استان کرمانشاه به عملیات حفاظت خاک

دوره 45، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 143-154

10.22059/ijaedr.2014.51586

زهرا کرانی؛ نعمت اله شیری؛ لاله صالحی


ارزیابی مشارکتی طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی دشت میان‌دربند شهرستان کرمانشاه از نگاه کشاورزان

دوره 44، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 283-295

10.22059/ijaedr.2013.36725

فرحناز رستمی؛ خدیجه مرادی؛ شهپر گراوندی؛ نشمیل افشار زاده؛ رضوان قنبر علی؛ کیومرث زرافشانی؛ محمدرضا فرهادی