نویسنده = نگین بیگلری
تعداد مقالات: 3
1. راهکارهای توانمندسازی تعاونی‌‌‌‌های تولید از دیدگاه کارشناسان ملی و استانی

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 109-119

10.22059/ijaedr.2013.36072

نگین بیگلری؛ غلامرضا پزشکی راد؛ ناصر زمانی میاندشتی


2. تاثیر ویژگی‌های شخصی و حرفه‌ای بهنژادگران بر نگرش آنها نسبت به بکارگیری بهنژادی مشارکتی

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 579-588

10.22059/ijaedr.2012.28589

امیر نعیمی؛ نگین بیگلری؛ فاطمه عباسی؛ غلامرضا پزشکی راد؛ محمد چیذری