دوره و شماره: دوره 51، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 645-851 
10. ارزشیابی و اولویت‌بندی سیاست‌‌های سازگاری کشاورزی با تغییرات اقلیم در استان فارس

صفحه 777-795

10.22059/ijaedr.2020.291273.668829

مجتبی دهقانپور؛ مسعود یزدان پناه؛ معصومه فروزانی؛ غلامحسین عبدالله زاده


11. سناریوهای دهه آینده نظام اقتصاد تعاونی‌های کشور

صفحه 797-816

10.22059/ijaedr.2020.303557.668912

امیر میمنت آبادی؛ سید شمس الدین حسینی؛ عبدالرحیم پدرام؛ صادق خلیلیان


13. پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی تدریس آموزشگران کشاورزی، بر مبنای راهبردهای تدریس

صفحه 833-849

10.22059/ijaedr.2020.293029.668840

پریسا پای خسته؛ میلاد جودی دمیرچی؛ محمد رضا شاه پسند؛ نجیمه اسماعیلی