دوره و شماره: دوره 49، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 559-804 
2. بررسی اثر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تجارت بخش کشاورزی

صفحه 573-586

سپیده نیک روش؛ سعید یزدانی؛ غلام رضا یاوری؛ مهدی کاظم نژاد


6. خودکفایی گندم و رشد جمعیت در چشم‌انداز 1404 در ایران (درآمدی بر نقش سیاست خرید تضمینی)

صفحه 635-649

علیرضا علی‌پور؛ سید حبیب الله موسوی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


8. ارزیابی پایداری کشاورزی در ایران با استفاده از شاخص‌ ترکیبی پایداری

صفحه 661-674

سمیرا امیرزاده مرادآبادی؛ سامان ضیایی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ احمدعلی کیخا