نویسنده = دربان آستانه، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‏ های توسعه خوشه کسب و کارهای فراوری محصولات باغی در استان کرمانشاه

دوره 50، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 707-722

حسین حیدری؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علیرضا دربان آستانه